Instalații electrice

Instalații electrice

Prin instalaţie electrică se înţelege orice instalaţie destinată folosirii energiei electrice în scopuri industriale sau casnice (forţă, iluminat etc.).

Proiectarea, execuţia, precum şi întreţinerea instalaţiilor electrice se fac în conformitate cu standardele şi normativele în vigoare.

Structura şi execuţia instalaţiilor depind de destinaţia lor, a clădirilor în care se execută şi a mediului de lucru. Astfel, în locuinţe, clădiri publice, birouri, instalaţiile electrice se execută îngropat, iar în halele industriale, subsoluri, barăci, pe şantiere, instalaţiile electrice se execută aparent.

Personalul care execută, proiectează, întreţine, verifică instalaţiile electrice trebuie să fie numai personal atestat ca atare.

Tipuri de instalații executate
  • proiectare instalatie electrica;
  • realizare instalație nouă;
  • refacere parțială instalație existentă;
 
  • refacere totală instalație existentă;
  • instalații interioare;
  • instalații exterioare.
Oferim
  • tarife competitive;
  • calitate în execuție;
  • garanție.
Aveți nevoie de managementul proiectului de construcții? Așteptăm solicitarea!