Diriginte de șantier

Diriginte de șantier

Dirigintele de șantier (Inspector de șantier) este persoana autorizată de Inspectoratul de Stat în Construcții care îl reprezintă pe Beneficiar în relațiile acestuia cu toți factorii implicați (proiectanți, antreprenori, furnizori, prestatori de servicii) în realizarea unei construcții.

Dirigintele de șantier răspunde în fața Beneficiarului pentru realizarea corectă a execuției lucrărilor de construcție, dar și în fața legii, pentru execuție conformă cu proiectul și cu reglementările tehnice în vigoare.

Colaborarea cu un diriginte de șantier, pe lângă faptul că este obligatorie, este și foarte utilă pentru Beneficiar, deoarece se realizează în felul acesta o dublă verificare a calitatii lucrarilor executate. 

Responsabilitățile unui diriginte de șantier
  • verificarea autorizațiilor
  • verificarea proiectului
  • organizarea lucrărilor
  • verificarea calității materialelor folosite
  • întocmirea Carții Tehnice a Construcției, de la 300euro
Tarife diriginte de șantier
  • prețuri începând de la 250 EUR/lună fără TVA, în funcție de proiect
Ai o idee?

Ideea ta, experiența noastră - rețeta perfectă pentru proiectul mult visat.

Aveți nevoie de managementul proiectului de construcții? Așteptăm solicitarea!